congress 2018

call2all MONGOLIA

congress 2018


call2all Монголын стратегийн чуулга уулзалт

 2018 оны 4-р сарын 11-ний өдөр (Лхагва) - 13-ний өдөр (Баасан), Улаанбаатар хот,  Corporate Hotel & Convention center

2018 оны 4-р сарын 11-нөөс 13-ны хооронд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах стратегийн чухал чуулга уулзалтын үеэр (Corporate hotel & convention center) та бүхнийг урьж байна.

Call2all нь Флорида мужийн Орландод эхэлсэн бөгөөд өөр өөр газруудын хэдэн зуун Христийн удирдагчид цуглардаг. Тэнд тэд нэг асуултыг бодохдоо стратегийг эхлүүлээд: "Агуу Захирамжыг биелүүлэхийн тулд бид бие биетэйгээ хэрхэн хамтран ажиллах вэ?" Тэр цагаас хойш хөдөлгөөн 150 улс орны 1400 байгууллагын 40,000 удирдагчид оролцсон гайхалтай хурдаар дуудагдсан юм.

Үнэндээ Бурхан Өөрийн агуу ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Call2all хөдөлгөөнөөр дамжуулан олон амлалтууд биелэгдсэн бөгөөд номлолын бус хүмүүст номлолын үйл ажиллагаа хурдацтай нэмэгдэж байна. 2018 онд Бурхан үргэлжлүүлэн хийж, Түүний ажлыг хийх хурдыг нэмэгдүүлэх болно.

Тиймээс 2018 оны 4-р сарт Улаанбаатар хотод болох чуулга уулзалт нь маш чухал юм.

Байршлын хязгаарлагдмал хүчин чадлаас шалтгаалан бүртгэлийг эрт хааж болно. Хэрэв та энэ чуулга уулзалтанд оролцохыг хүсч байгаа бол аль болох түргэн бүртгүүлэхийг биднээчуулгас хүсч байна.


call2all-ийн урилга


Бүртгэлийн мэдээлэл

Бүртгэлийн хураамж

  2018.1.1 ~ 1.31 : 30,000 төгрөг

  2018.2.1 ~ 4.9 : 40,000 төгрөг

  2018.4.10 ~ Газар дээр нь бүртгүүлэх : 50,000 төгрөг

  

Бүртгэлийн хураамжийн данс

   TDB  403159680   Вайвэм Дархан Монголиа 

   * Гүйлгээний утга хэсэгт : Овог нэр, чуулган /байгууллага/, утасны дугаар

 

# БҮРТГҮҮЛЭХ ЛИНК -> http://call2allmn.eventbrite.com

 

Бүртгэлийн лавлагаа

  Утас : 9644-7990

  И-мэйл : call2all.mn@gmail.com


Би яагаад энд байх ёстой юм бэ?

Гурван өдрийн турш бид хамтран ажиллах болно: "Бидний амьдралын хугацаанд Агуу Захирамжыг гүйцэлдүүлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?"

- Сүмийг үржүүлэх, сайн мэдээг тараах, библийн хуваарилалт, хүрээгүй хүмүүст зориулсан стратегийн хэлэлцүүлгүүд

- 5-р зааг дээр суурилсан Монгол, бүс нутгийн стратеги, бүс нутгийн бүс нутгийг бий болгох.

- Агуу Захирамжыг дуусгахын тулд хамтдаа ажиллаж буй нийгэм (засгийн газар, урлаг, зугаа цэнгэл, бизнес, гэр бүл, шашин, шинжлэх ухаан) -ын бүх салбарт оролцох


Гол хөтөлбөрүүд мөн номлогчид

Нэгдсэн хуралдаан

Гол танхимд нэгдсэн хуралдаан, бүх хуралд оролцогчид нээлттэй. Мэргэжилтэн дэх туршлагатай болсон туршлагатай олон гол удирдагчид нь библийн ажил, сайн мэдээг тунхаглах гэх мэт тодорхой сэдвүүдтэй холбоотой мэдээллийг танилцуулах болно.

Семинар

Семинар нь сэдэв, хүрээн дэх практик арга хэрэгслийг санал болгодог. ( Workshop Topics : Digital Mission Strategy / Business as Mission / Nomad Mission / Effective Team building / Church Planting Movement / Market place mission / Development and Care for Mission Community / Missional Church / Disciple making Movement / Next Generation / Partnership & Networking / Bible Translation )

Амлалтууд

Нэгдсэн хуралдаан, ширээний ярилцлага, семинарын агуулга нь "Зорилтыг дуусгах" глобал сүмүүдийн зарим чухал асуудлууд дээр анхаарал төвлөрүүлэх болно. Зарим хэсэгт бид чухал хэрэгцээг шийдвэрлэх шинэ стратегийг сонсож байна. Сүмийг бүхэлд нь хамарсан зарим асуудлын талаар ярилцаж, 2025 он гэхэд бид өөрөөр хийх ёстой зүйлээ асуухыг хичээдэг.

  • Executive Director at Issachar Initiative and Finishing the Task